วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน (1)

» หน้าถัดไป


นิยาย-เรื่องสั้น
ตาเฒ่านักเล่านิทานจากไปอย่างไร้ร่องรอย คงทิ้งไว้เพียงเรื่องราว ของกระต่ายกับเต่า กับความเพ้อฝันของนักเผชิญโชค ในโลกแห่งความจริง

บทกวี
...หรือจะท้าจะทาย ลุยแหลกแหกกฎ เป็นอมตะหรือจะบ้าจะบอก็แล้วแต่ สุดท้ายเราก็แค่ต้องตายไปให้มันครบรอบหนึ่งของชีวิต ทุกชาติไป

สารคดี-ท่องเที่ยว
พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน

ข้อเขียน-บทความ
ทั้งชีวิตชาติหนึ่งช่างแสนสั้นไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับสิ่งใด ไม่มีใครไม่ตาย ไม่มีใครไม่กลัวตาย สักวันหนึ่งเราอาจจะเหลือแค่ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสงบหลังตู้เสื้อผ้าเยี่ยงจอมหดห้ว ไม่ต้องออกไปข้างนอกนั่นเฉกเช่นเดนคน

ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง เป็นตัวบ่มเพาะทางศีลธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ถือเป็นต้นแบบที่ดีตามวิธีคิดแบบไทยๆ

คำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
คำประพันธ์ของ พระวรเวทย์พิสิฐ

พ่อแม่รังแกฉัน
จากหนังสือ คำประพันธ์บางเรื่อง ของพระยาอุปกิตศิลปสาร

บทอาขยาน
เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยและให้ซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์

มัทนะพาธา
มัทนะพาธาเป็นหนังสือที่แต่งได้ยาก โดยเฉพาะรูปแบบการประพันธ์ ในเรื่องนี้มีคำประพันธ์ประเภทฉันท์ชนิดต่างๆ ถึง ๒๑ ชนิด ทั้งที่เป็นฉันท์ที่นิยมแต่งกันมาแต่โบราณ

บทเพลงจาก ภาพยนต์เกาหลีเรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร์
บางทีที่เธอตัดสินใจจากฉันไปนั้นมันเป็นเพราะกลัวฉันจะทุกข์ทรมานนั่นคือเหตุผลของเธอใช่มั้ย แม้ว่าเราจะต้องห่างกันทั้งวันก็ไม่เป็นไรไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนฉันก็เชื่อว่ามันคือความรัก

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์
พระพุทธองค์สอนให้เรามองอะไรตามความเป็นจริงดังคำว่า "รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง มองสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามที่มันเป็นอยู่จริงๆ"

สำนวนไทย
เป็นที่ทราบกันดีว่า คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน จะพูดจาหรือสั่งสอนใคร ก็มักจะอ้างเอาสำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่พูดต่อๆกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณมาเปรียบเทียบเปรียบเปรย คำเหล่านี้มักจะเป็นคำที่คล้องจองกัน ทำให้จดจำได้ง่าย

ปรัชญาศาสตร์
จิตหรือวิญญาณดั้งเดิมของมนุษย์ ซึ่งเป็นอมตะนั้น คุ้นเคยกับ “แบบ” ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อจิตมาคลุกคลีกับโลกแห่งวัตถุทำให้หลงลืมไปกระบวนการศึกษาเป็นหนทางที่จะทำให้จิตฟื้นความทรงจำได้

อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

บทปลงสังขาร
สังขารร่างกาย ต้องตายเป็นผีอยู่ในโลกนี้ ไม่มีแก่นสาร

มหาชาติธรรมเทศน์
ฉบับเมืองเพชร ร่ายโดย:   ชำนาญ นิลสุข

โอวาทพระอาจารย์
นั่งก็ตาย นอนก็ตาย ยืนก็ตาย เดินก็ตาย

ในความสงัด
นิ่งอยู่ ณ สถานที่นี้....กาลอุ่นด้วยแสงอรุณ จิตเอิบอาบในโชติสว่างแห่งความวิเวก ระวี ภาวิไล : เขียน

ร้อยกรองไทย
ความที่คนไทยเรานั้นมีนิสัยประณีต บรรจงและรักสงบ นักปราชญ์ นักกวีไทยในสมัยก่อน จึงได้สรรค์สร้างเอาอักขระไทยและภาษาไทยมาผสมผสานกัน

ยักษ์ปีนต้นไม้ (นิทาน)
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายตัดฟืนอาศัยอยู่ในป่า ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแน่นอนจนกระทั่งมาวันหนึ่งปรากฏร่างเทวดาตรงหน้าชายตัดฟืน

สมบัติของวรรณคดีไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.3
วรรณคดีมรดก คือ วรรณคดีที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เช่น เรื่องรามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี ไตรภูมิพระร่วง ฯลฯ

นักประพันธ์ชาวเยอรมันในยุค Aufklaerung
คนในสมัยนี้เชื่อว่า ถ้ามนุษย์รู้จักใช้ “ปัญญา” ในทางที่ถูกต้องแล้ว มนุษย์ก็จะสามารถเอาชนะความเปราะบางและความเจ็บปวดจากสงครามศาสนาได้

ความหมายของวรรณคดี
คำว่า "วรรณคดี" ตามตัวอักษร หมายความว่า "แนวทางแห่งหนังสือ" คำว่าวรรณคดี เป็นคำสมาส ประกอบด้วยคำ "วรรณ" จากรากศัพท์สันสกฤต วรณ แปลว่า หนังสือ กับคำว่า "คดี" จากรากศัพท์บาลี

คำยืมภาษาต่างประเทศที่มีใช้ในภาษาไทย
โดยธรรมชาติ ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและมีคำภาษาอื่นปะปน เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สื่อความคิดของมนุษย์และเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง

นวนิยาย
นวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio)

ศัพท์ทางการเมือง
การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการปกครองว่าใครจะได้อะไรในการแบ่งปันสิ่งที่มีค่าในสังคม

แก่นเรื่องของพระอภัยมณี
แก่นเรื่องใหญ่และแก่นเรื่องย่อย ( Main theme and Sub-theme ) เป็นศัพท์วรรณคดีที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ในวงการวรรณคดีไทยยังไม่มีศัพท์บัญญัติที่แน่นอนสำหรับคำนี้

การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่มีความสำคัญมากขั้นตอนหนึ่งของงานวิจัยคือ การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( Review Literature and Related Research )

โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย
ภาพพจน์ หมายถึง คำ หรือ กลุ่มคำ ที่สร้างขึ้นจากกลวิธีในการใช้คำ เพื่อให้ปรากฏภาพที่เด่นชัดและลึกซึ้งขึ้นในใจทำให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดจินตภาพคล้อยตาม

คติรักของวัยรุ่น
เด็กวัยรุ่นมักฝันเฟื่องซึมซับ และซาบซึ้งไปกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ที่อ่านพบจากเทพนิยาย ภาพยนตร์ เพลงและหนังสือ จนเกิดการยอมรับและเกิดทัศนคติบางอย่าง

ความงามของภาษา
ภาษาไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา โดยการกำหนดกันเองว่า แต่ละคำให้มีความหมายอย่างไร

ข้อคิด คำคม สำหรับความรัก
ถ้าเรานำความสุขมาสู่ชีวิตของเราทุกครั้งที่มีโอกาส ฝึกใจของเราให้สงบเย็น มีความรัก ความกรุณา ความอ่อนโยน และมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น อยู่เป็นนิจแล้วเราจะมีความสุขอยู่เสมอ

การเขียนเรื่องเล่า
ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักคิดค้นตัวอักษรหรือตัวหนังสือขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และเป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั้น มนุษย์ใช้ การเล่าเรื่อง เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้

การแต่งร่าย
ร่าย เป็นชื่อของคำประพันธ์ ชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่กำหนดว่า จะต้องมีบท หรือบาท เท่านั้น เท่านี้ จะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได้ เป็นแต่ต้อง เรียงคำ ให้คล้องจองกัน

สุภาษิตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วง ถือได้ว่าเป็นวรรณคดีคำสอนที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ที่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร

นางผมหอม (นิทานพื้นบ้าน)
นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง แต่งงานอยู่กินกันมาตั้งนาน แต่ก็ยังไม่มีลูกสักกะที จึงไปบนบานขอต่อเทวดา

คติรักของวัยรุ่น
เด็กวัยรุ่นมักฝันเฟื่องซึมซับ และซาบซึ้งไปกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ที่อ่านพบจากเทพนิยาย ภาพยนตร์ เพลงและหนังสือ จนเกิดการยอมรับและเกิดทัศนคติบางอย่างเกี่ยวกับความรัก

วรรณกรรม
วรรณกรรมเป็นเครื่องแสดงอารยธรรมของสังคม และเป็นเสมือนกระจกเงาฉายให้ เห็นความคิด ชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์

ลิลิตตะเลงพ่าย
ลิลิตตะเลงพ่ายสะท้อนให้เห็นความรักชาติ ความเสียสละ ความกล้าหาญ ของบรรพบุรุษ ซึ่งคนไทยควรภาคภูมิใจ

กลบทสุภาษิต
คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองซึ่งเป็นการอวดชั้นเชิงการประพันธ์ของ กวีชั้นครูที่แตกฉานในการโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

เพื่อแผ่นดินนี้ เพื่อวิถีมนุษยธรรม
ถ้าชีวิตจำเป็น ที่จะต้องการอาหารหลักให้ได้ครบทุกหมวดหมู่ เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายซีรีย์ญี่ปุ่น เรื่อง จิน หมอทะลุมิติ ก็ควรจะได้ไขว่คว้าหาเสพกันเข้าไว้กล่อมเกลาจิตวิญญาณ สักนิดสักหน่อยก็ยังดี

สำนวน
การใช้สำนวนไทยมีความงอกงามมาจากบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น สิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้น นับตั้งแต่ธรรมชาติ พฤติกรรมหรือกิริยาของมนุษย์

ข้อคิด คติเตือนใจ
มื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก จงปฏิบัติกับมัน ราวกับว่า มันไม่มีทางที่จะล้มเหลวเป็นอันขาด

มงคลชีวิต
จงเป็นคนที่ หนักแน่น นอบน้อม นุ่มนวล และแน่นอน แต่อย่าเป็นคนที่เกะกะ ก่อกวน กอบโกย และโกงกิน

กวีนิพนธ์
กวีนิพนธ์ทุกประเภทที่จะไพเราะเพราะพริ้งนั้น เพราะลีลาของการแต่งดีงาม และเพราะลีลาดีงามจึงเป็นเหตุให้กวีมีรสอันไพเราะเพราะพริ้ง

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย